Mihai Stepan Cazazian

Conferirea Ordinului și Medaliei “SF. NERSES ȘNORHALI” domnului Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 13493045_1186644184693299_1644811728_n (1)

Sâmbătă 18 iunie 2016, la ora 1800, în sala de festivităţi a Arhiepiscopiei Armene, a avut loc evenimentul conferirii ordinului „Sfântul NERSES SNORHACI” domnului Victor Opaschi, secretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru culte.

Festivitatea a fost deschisă prin cuvântul de rugăciune al P.S. Episcop Datev Hagopian.

P.S. Episcop Datev Hagopian a prezentat apoi, în cuvinte calde şi sincere, personalitatea domnului Victor Opaschi, subliniind îndelungata strădanie a acestuia în slujba împlinirii misiunii instituţiei pe care o conduce de mulţi ani, dar şi realitatea de necontestat a faptului că domnul Victor Opaschi este de mai multe decenii un vechi şi statornic prieten al comunităţii armene din România.13521768_1186644158026635_534308074_n

Invitaţilor la festivitate li s-a adus la cunoştinţă faptul că, în urma cuvântului de mijlocire a P.S. Episcop Datev Hagopian, Sanctitatea Sa KAREKIN al II-lea, Catoligosul tuturor armenilor, a decis conferirea ordinului „Sfântul NERSES SNORHACI” domnului Victor Opaschi ca semn de apreciere şi recunoştinţă a ostenirii sale bineplăcute lui Dumnezeu şi multfolositoare Bisericii Armene din România.

Cu binecuvântarea P.S. Episcop Datev Hagopian, P.C. Osagan Khaciaturian a înfăţişat celor prezenţi Hrisovul Patriarhal, dând citire cuvintelor alese ale Catoligosului tuturor armenilor, Sanctitatea Sa KAREKIN al II-lea.

Întâistătătorul Arhiepiscopiei Armene a înmânat domnului Victor Opaschi Hrisovul Patriarhal împreună cu medalia care i-a fost conferită, adăugând cuvinte de felicitare călduroase în numele întregii comunităţi armene din România.

Domnul secretar de stat Victor Opaschi a rostit, cu emoţie în glas, cuvântul său de mulţumire şi recunoştinţă.

Domnul deputat Varujan Pambuccian a rostit cuvântul de felicitare în numele membrilor comunităţii armene din România.

La festivităţi au fost prezenţi membri ai Consiliului Eparhial şi ai Consiliilor Parohiale, precum şi preoţi slujitori ai Eparhiilor Armene din România.

În rândul invitaţilor au mai fost prezenţi :

 • Domnul Hamlet Gasparian, Ambasadorul Armeniei în România
 • S. Episcop Vicar Patriarhal Ieronim Creţu
 • P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan Robu, Biserica Romano-Catolică
 • Preot Zsolt Bela, Biserica Reformată
 • Preot Andrei Marcus, Biserica Greco-Catolică
 • Preot Mina Talaat, Biserica Coptă
 • Monseniorul Miguel Maury Buendia, Nunţiul Apostolic în România
 • Domnul deputat Aurel Vainer, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
 • Preot Mihai Spătărelu, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDROM)
 • Domnul senator Varujan Vosganian, Preşedintele Uniunii Armenilor din România
 • Domnul deputat Varujan Pambuccian, Vicepreşedintele Uniunii Armenilor din România
 • Domnul Ionel Dumitru, Ordinul Templierilor

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Armene din România

gontag

 

ALOCUȚIUNEA SECRETARULUI DE STAT, VICTOR OPASCHI

Preasfinția Voastră, Părinte Episcop Datev Hagopian,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Domnule Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România,

Excelența Voastră Nunțiu Apostolic,

Excelența Voastră Domnule Ambasador al Armeniei,

Stimați reprezentanți ai Episcopiei Greco-Catolice de București și ai Bisericii Reformate,

Domnilor Parlamentari,

Stimați invitați,

Dragi colegi,

 

Sunt onorat să mă aflu astăzi aici pentru a primi Ordinul și Medalia “Sf. Nerses Șnorhali” conferite de Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Patriarhul-Catolicos al Bisericii Apostolice Armene, ca pe o expresie a apropiatelor legături care îi unesc de atâtea veacuri pe români și pe armeni și totodată, cred eu, ca o mărturie a încrederii în misiunea și activitatea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu atât mai mult cu cât înțeleg că aceasta este prima dată când Ordinul este acordat unei persoane care nu face parte din comunitatea armeană.

Armenii reprezintă una dintre comunitățile cu o foarte îndelungată și bogată tradiție pe teritoriul românesc. Prezența lor îndelungată în Moldova, Transilvania, și în Țara Românească este atestată prin mărturii scrise și prin bogatul patrimoniu cultural pe care această comunitate l-a edificat de-a lungul timpului. Fie că ne gândim la activitatea lor comercială, pentru importanța căreia Nicolae Iorga, ca să iau doar un exemplu, îi nominaliza printre “părinții Moldovei”, la cea filantropică sau la opera lor culturală, armenii au participat substanțial, de-a lungul timpului, la edificarea comunităților sociale și politice românești. Aceștia și-au păstrat însă mereu identitatea spirituală distinctă, prin limbă și prin cult, ca parte a Bisericii Apostolice Armene, și-au zidit propriile biserici, dintre care mai multe au astăzi statutul de monumente istorice. Pentru armenii care au fost siliți să-și părăsească patria, teritoriul românesc, și îndeosebi cel al Moldovei a devenit o nouă patrie, o „a patra Armenie”, în cuvintele aceluiași mare istoric român.

Această tradiție de integrare fertilă a comunităților armene în spațiul social, cultural și politic românesc s-a păstrat și după edificarea Statului român modern, până în ziua de astăzi armenii rămânând o comunitate vie, participantă activ la viața publică românească. Pe această îndelungă conviețuire – pe această prietenie multiseculară se întemeiază și astăzi legăturile de suflet dintre români și armeni.

De altfel, după cum armenii au contribuit la nașterea statelor românești, tot astfel, în România s-a născut, a crescut, a fost educat și a activat ca episcop până la plecarea sa în 1955 în Armenia, pentru a participa la împlinirea destinului țării sale, marele Catolicos-Patriarh Vasken I,  erou al statalității armene.

Am avut prilejul să cunosc și să trăiesc și eu, personal și direct, trăinicia și căldura relațiilor dintre români și armeni. În calitate de consilier pentru cultură și culte al președintelui Romaniei, domnul Ion Iliescu, am avut ocazia să îi întâlnesc de mute ori pe ultimii doi Patriarhi – Catolicosi ai Bisericii Apostolice Armene Karekin I și Karekin II, atît în România, cât și în Armenia. Îmi amintesc și de momentele emoționante ale celebrării în anul 2001 la Palatul Cotroceni a 1700 de ani de la creștinarea statului armean și a 600 de ani de la înființarea Episcopiei Armene de Suceava în prezența Președintelui Romaniei și a Întaistătătorului Bisericii Armene din Romania, vrednicul de pomenire Aarhiepiscop Dirayr Mardichian, a regretatei ambasadoare a Armeniei în Romania, Karine Kazinian.

În septembrie 2001 am avut marea onoare de a-l reprezenta pe Președintele Romaniei la ceremoniile de la Erevan și Ecimiazdin prilejuite de împlinirea a 1700 de ani de la încreștinarea armenilor și 10 de la proclamarea independenței de stat a Armeniei, festivități la care a participat și o impresionantă delgație a Bisericii Ortodoxe Romane condusă de veșnicul de pomenire Patriarh Teoctist.

În sfârșit, în august 2012, la marcarea aniversării a 500 de ani de la sfințirea Mănăstirii Hagigadar din Suceava, am avut prilejul să-l însoțesc pe Sanctitatea Sa Karekin II, de data aceasta din calitatea de secretar de stat pentru culte, pe parcursul întregii sale vizite în România, să discut îndelung cu Sanctitatea Sa și să înțeleg și mai bine prietenia și afecțiunea Sa pentru România.

Ca principal organism al statului român care gestionează relațiile dintre stat și cultele religioase, Secretariatul de Stat pentru Culte are misiunea de a asigura și promova respectarea libertății religioase, a autonomiei cultelor și a egalității lor în fața legii. Secretariatul de Stat pentru Culte își asumă punerea în aplicare a principiului neutralității statului față de toate cultele religioase, o neutralitate care nu se definește însă ca excludere sau ca limitare a prezenței cultelor în viața publică, ci ca o formă de recunoaștere și susținere a rolului eminamente pozitiv al acestora în societate, nu doar în spațiul spiritual și cultural, ci și în cel educațional și social. Ca formă de recunoaștere a acestui rol, Statul român sprijină toate cele optsprezece culte religioase potrivit principiilor complementare ale proporționalității cu numărul de credincioși și al respectării nevoilor reale ale cultelor, iar misiunea instituției pe care o conduc este de a asigura păstrarea echilibrului între acestea.

În plus, Secretariatul de Stat pentru Culte are misiunea de a asigura medierea relațiilor între culte și instituțiile statului, dar și de a participa, cu respectarea libertății de conștiință și a libertății cultelor, la păstrarea păcii intra- și interconfesionale.

Toate acestea, dar mai ales asumarea neutralității statului față de cultele religioase și garantarea libertății acestora, a dreptului cultelor de a se organiza și administra singure, fără ingerințe din partea statului sunt, cred, marile câștiguri ale perioadei postcomuniste, care fac sistemul românesc al relațiilor dintre stat și culte un model pe deplin european și democratic.

Ca secretar de stat pentru Culte, mi-am construit mandatul pe asumarea și punerea în practică a acestor principii într-un mod cât mai riguros, pornind de la premisa că toate cele evocate mai sus nu sunt expresia unor privilegii, ci a unor drepturi câștigate în timp de cetățeni și de comunitățile în care aceștia se reunesc, printre care un rol crucial îl au comunitățile religioase.  Pe înțelegerea acestui fapt s-a bazat, în toți acești ani de când am fost învestit cu responsabilitatea de secretar de stat pentru Culte, activitatea mea și a instituției pe care o conduc. De aceea, ne-am străduit să dezvoltăm cât mai bune relații cu toate cultele religioase, pentru a le cunoaște deopotrivă activitatea și nevoile, dificultățile și realizările și de a le susține, pe cât posibil, în îndeplinirea rolului important pe care acestea îl au în societatea românească de astăzi.

Primesc așadar cu emoție și cu bucurie Ordinul și Medalia ”Sf. Nerses Șnorhali”, onoare pentru care țin să mulțumesc Sanctității Sale Karekin al II-lea, Preasfințitului Părinte Episcop Datev Hagopian și Arhiepiscopiei Bisericii Armene, ca pe o expresie a faptului că angajamentul nostru, al meu personal și al Secretariatului de Stat pentru Culte și eforturile noastre de până acum au fost înțelese și au dat roade.

Vă mulțumesc.