Mihai Stepan Cazazian

MESAJUL AMBASADORULUI REPUBLICII ARMENIA E.S. HAMLET GASPARIAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

412px-Coat_of_arms_of_Armenia.svg

ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆ

AMBASADOR AL REPUBLICII ARMENIA ÎN ROMÂNIA

___________________________________________________________________________________________________

        

București, 8 noiembrie 2015

 

 

Atașament față de preceptele strămoșești, înfruntarea provocărilor

prezentului și dăruire față de aspirațiile naționale

 

 

Centenarul zidirii catedralei Sfinții Arhangheli, care este în sine un eveniment cu încărcătură simbolică, îndeosebi în anul pomenirii Sfinților martiri din 1915, constituie încă un prilej pentru a vorbi despre rolul și misiunea istorică a Bisericii Armene.

Biserica Armeană din România, care s-a statornicit pe aceste meleaguri în anul 1401 prin hrisovul lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, reprezintă sursa și principala ocrotitoare a identității armenești. În urma evenimentelor istorice, în paralel cu educația spirituală, biserica și-a asumat misiunea educării în limba armeană a zecilor de generații de credincioși armeni, precum și a păstrării fidelității acestora față de cultura armeană și tradițiile strămoșești. În decursul veacurilor între zidurile Bisericii s-au zămislit și păstrat comori unice cuprinzând valori spirituale, manuscrise și artă armeană, ce astăzi fac parte din bogatul patrimoniu armenesc din România.

Biserica Armeană a dat fii vrednici care, prin îmbogățita lor dublă identitate, au slujit și slujesc România cu credință și onestitate, aducându-și aportul la dezvoltarea și prosperitatea țării.

Mai mult, prin mijlocirea Sfântului Scaun de la Ecimiațin, Biserica Armeană din România a constituit o punte între armenii stabiliți pe plaiurile românești și patria lor de origine. Grație acestei legături, după cel de al Doilea război mondial mii de armeni din România s-au stabilit în Armenia pe care au înflorit-o prin talentul și priceperea lor, în același timp răspândind în noua lor casă cultura și obiceiurile românești și sădind lăstarii prieteniei dintre România și Armenia.

Această misiune istorică a căpătat o nouă încărcătură în ultimele decenii, când au fost restabilite drepturile depline ale Bisericii Armene, iar comunitatea armeană din România a dobândit un statut special, datorită căruia sunt realizate, cu sprijinul statului, numeroase programe spirituale, educaționale și culturale.

Această situație favorabilă, excepțională în spațiul european, îi oferă comunității armene posibilitatea să stabilească legături trainice cu Republica Armenia și să devină piatra de temelie a prieteniei și cooperării din zi în zi mai profunde dintre România și Armenia.

Atașamentul față de preceptele strămoșești, înfruntarea provocărilor prezentului și dăruirea față de aspirațiile naționale: iată misiunea de veacuri a Bisericii Armene din România.

 

Hamlet GASPARIAN

Ambasador al Republicii Armenia în România