Mihai Stepan Cazazian

ECIMIADZIN / Hrisov de apreciere și binecuvântare patriarhală

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 gontag.jpeg

Karekin-II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrisov de apreciere și binecuvântare patriarhală credincioșilor Catedralei Arhiepiscopale Sfinții Arhangheli din București, fii iubiți ai Sfintei Biserici Apostolice Armene și statornici în ascultare față de Sfântul Scaun de la Ecimiadzin

București

 

Mare a fost bucuria pentru Noi să aflăm, prin mijlocirea PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător  al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, despre faptul că în aceste zile întâmpinați împreună în duh de rugăciune aniversarea unui veac de la înălțarea și târnosirea  Catedralei Arhiepiscopale Sfinții Arhangheli din Eparhia voastră cea ocrotită de Dumnezeu.

Armenii au format în România una dintre cele mai vechi comunități ale diasporei armene din Europa, atestată de aproape 10 veacuri, având o istorie îndelungată și mândră cu înfăptuirile bineplăcute lui Dumnezeu ale membrilor săi. Departe de țara lor înaintașii voștri nu au contenit a se osteni cu drag pentru dăinuirea ființei naționale, pentru a păstra aprinsă flacără vieții spirituale, purtați spre împlinirea năzuințelor  de încrederea în Dumnezeu și de iubirea pentru patria lor . Bisericile și mănăstirile ridicate aici au strâns și ocrotit sub pavăză nevăzută întreagă comunitate, pe toți cei care trudeau pentru grijirea ogorului dătător de viață al spiritualității armene.

Catedrală Sfinții Arhangheli a fost ridicată în chiar zilele nefericite ale Genocidului Armenilor, când pe pământul patriei noastre istorice biserici și mânăstiri erau transformate în ruine, când pământul strămoșesc se îmbibă cu sângele martirilor armeni. Catedrala Sfinții Arhangheli a fost ridicată cu ferma convingere a împlinirii credinței, într-un viitor luminos al nației și în dăinuirea poporului nostru iubitor de Hristos, rămânând pururi o dovadă trăitoare a biruinței învierii. Sub umbra ocrotitoare a cupolelor acestei Catedrale aducătoare de binecuvântare s-au format și educat noile generații, aici s-au hrănit cu pâinea cea de viață dătătoare tinerii armeni, conștienți de menirea lor ca nație, de datoria lor de a se dărui pentru păstrarea ființei naționale și pentru dăinuirea acestei comunități.

Iubiți crediciosi,

Mare este bucuria pentru Noi, ca Arhipăstor al vostru, să aflăm  despre noi mărturii care vă aduc cinste, să  vedem cum va străduiți cu statornicie și dăruire spre strălucirea Sfintei Biserici Apostolice Armene și pentru onoarea poporului armean, să vedem purtarea de grijă pentru această catedrală de pe al cărui Sfânt Altar se revarsă spre voi toți  binecuvântarea lui Hristos.

Cu fericitul prilej al acestei aniversări trimitem spre voi de aici, din locul blagoslovit  prin atingerea Fiului lui Dumnezeu, felicitările Noastre și binecuvântarea patriarhală  tuturor, credincioși și cler, Întâistătătorului Eparhiei, consilierilor eparhiali și membrilor consiliului parohial. Îndemnul  Nostru este  să continuați a păși neșovăelnici pe calea cea bineplăcuta lui Dumnezeu, stăruind în credința și fapte bune spre păstrarea bisericilor și dăinuirea poporului armean, încredințați pururi în răsplată cea binemeritată.

Din adâncul inimii Ne rugăm către Bunul Dumnezeu că să țină această Catedrală în grijă iubirii Sale, iar asupra voastră să reverse belșugul necuprinsei Sale milostiviri.

Fiți sănătoși în Domnul, întăriți cu Harul Sfântului Duh și pururi binecuvântai de Noi. Amin

 

Karekin al II-lea

Catolicos și Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor

Scris la Sf Ecimiadzin la 9 octombrie

În anul Domnului 2015

Iar în anul armenilor 1464

Nr.1688

(Traducere de Protoiereu Avedis Mandalian)