Mihai Stepan Cazazian

2011, anul unu !

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Am intrat în anul 2011. Un an, să sperăm, mai bun decît cel ce a trecut. Agenda poate fi încărcată, sau nu, în funcţie de ce dorim să facem. Vom continua să menţinem identitatea noastră prin modalităţile clasice, să le spunem, pe care le folosim, adică  readucerea în actualitate, din memoria comunităţii, a valorilor ce ne-au definit ca armeni. Ne vom întîlni la seri culturale – de ce oare s-au împuţinat în ultimii ani, nu mai există interes pentru acest gen de acţiuni ? –  vom participa la marile sărbători religioase ale bisericii, cei mici vor merge la şcoală, cei mari se vor întîlni la sediile noastre…Cred că ne învîrtim într-un cerc ! Şi nu cred că  este suficient. Repetăm. Avem un imens patrimoniu neexploatat, în sensul că nu este nici măcar inventariat. Un prim pas l-a făcut Arşaluis Baronian, neobosita muzeografă de la Biblioteca Dudian, care a reuşit să pună în ordine imensul fond de carte de care dispune comunitatea din Bucureşti. Multe din aceste mărturii scrise au fost scanate şi sunt digitalizate. Ele pot fi astfel – într-un viitor nu foarte îndepărtat – studiate de cei interesaţi. Nu e puţin lucru dar nu e suficient. Prin grija UAR se va cumpăra un astfel de scanner profesional pentru fixarea pe suport digital a tuturor valorilor de care dispunem. Nu doar de la Bucureşti ci şi din Gherla, Dumbrăveni, Botoşani, Suceava…Este, aş spune, o nouă formă de păstrare a  identităţii noastre dincolo de publicaţiile şi cărţile pe care le tipărim în prezent. Nu putem ignora comoara pe care stăm şi nu ştim să profităm de ea ! Dacă înaintaşii noştri au adunat – şi a fost o etapă necesară – noi avem datoria să păstrăm şi să studiem aceste valori ce fac parte din patrimoniul armenilor. Următorul pas, după digitalizarea de care am vorbit, ar fi crearea unui centru de cercetare. Aici pot contribui şi specialişti din România sau alte ţări întrucît puterile noastre, să recunoaştem, sunt limitate. Este o muncă ce se întinde pe mai mulţi ani, poate zeci, şi trebuie să devină un scop şi o ţintă de atins pentru această comunitate.  Iar anul 2011 poate fi anul unu al acestui proiect!

Mihai Stepan Cazazian