Mihai Stepan Cazazian

16 August 2014. Slujbă de sfințire la cea mai veche biserică armeană din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

botosani 1

În ziua de 16 august 2014 a avut loc resfințirea bisericii armene Sfânta Maria, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din Botoșani. Sfințirea altarului a fost făcută de PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Armene din România.
În istoria de 664 de ani a celei mai vechi biserici armene cu funcționare continuă a actului religios din întreaga diasporă armeană, aceasta este a 5-a slujbă de sfințire cunoscută. Prima ar fi avut loc la ctitorirea bisericii din piatră, în anul 1350, an pomenit de Nicolae Iorga sau Grigore T. Goilav dar și de C. C. Giurescu, în ediția coordonată de acesta a Istoriei României în date. Trebuie spus că Bedros Mamigonian sau H. Dj. Siruni au scris că anul 1350 a fost anul unei reparații, biserica fiind chiar mai veche.
Pisania de pe frontispiciul bisericii face referire la cea de-a doua sfințire, din 1526 și o menționează pe a a treia, cea din anul 1826. O a patra sfințire a avut loc în anul 1912, după lucrări de reparații la biserică și realizarea instalației electrice.

botosani 2
Putem scrie că ar mai fi avut loc două slujbe de sfințire, una în vremurile dinainte de construirea bisericii în piatră, când s-ar fi ctitorit prima biserică din lemn. Cealaltă ar fi avut loc în anul 1551, an în care biserica a fost parțial dărâmată chiar la sărbătoarea Sfintei Marii, la prima prigoană împotriva armenilor, din vremea lui Ștefăniță-vodă. Până la sfârșitul acelui an biserica a fost refăcută de numeroasa populație armeană a Botoșanilor, care-și avea propria administrație, certificată prin hrisov domnesc, în anul 1526.
Până acum slujbele religioase s-au ținut în paraclis. Sfințirea paraclisului a fost făcută de episcopul Dirair Mardichian, în 15 august 2004, după lucrările de consolidare a bisericii făcute în perioada 2000-2004.
La slujba de sfințire a bisericii, episcopul Datev a fost asistat de parohul bisericii, Radu Kricor Holca, dar și de un sobor de preoți ai bisericii armene din România.
A fost dezvelită o pisanie care a marcat evenimentul: „ În anul Domnului 1350 s-a zidit în Botoșani biserica Adormirii Maicii Domnului. În zilele Sanctității Sale Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor Karekin al II-lea și al Chiriarhului Eparhiei Armene Prea Sfințitul Episcop Datev Hagopian s-a restaurat biserica Adormirii Maicii Domnului din Botoșani, prin cheltuiala poporului și cu sprijinul financiar al statului român, în anul mântuirii 2014 și anul armenilor 1464.”

botosani 3
Tot cu acest prilej a fost deschis un muzeu cu documente și obiecte de cult din istoria și patrimoniul comunității armene din Botoșani și a putut fi vizionată o expoziție cu imagini din viața comunității armene locale. Evenimentul a fost marcat de Uniunea Armenilor din România, care a tipărit 5 cărți despre comunitatea armeană din Botoșani, cu un tiraj de 400 de exemplare. Pe fiecare carte a fost înscrisă data acestei sfințiri.
La ceremonie au fost prezente înalte oficialități: prefectul județului și autoritățile administrației locale, parlamentari, consulul ambasadei Armeniei, președintele Uniunii Armenilor din România, reprezentanți ai instituțiilor descentralizate ale Guvernului.
Așa cum este obiceiul la marile sărbători ale comunității armene din România, la Botoșani au venit foarte mulți armeni din comunitățile din Pitești, București, Constanța, Brăila, Iași, Suceava, Bacău, Roman, Târgu Ocna, dar și prieteni ai comunităților armene din alte locuri.
Agapa tradițională care s-a desfășurat în curtea bisericii a încheiat această manifestare unică.
Florin Simion Egner