Mihai Stepan Cazazian

Iubiți credincioși armeni

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

  

 

 

Cu ocazia sărbătorii domnești a Învierii, din nou vă salutăm vestind: Hristos a înviat din morți!, și repetând cuvintele apostolului care spune: „…precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom 6:4).

După două mii de ani de la această schimbare a vremurilor, ni se dăruiește nouă, celor care retrăiesc Slăvita Înviere a Domnului, aceeași bucurie și har cu care trecem din moarte în viață, din întuneric spre Lumină.

Anul 2012 este deosebit de important atât pentru armenii din România cât și pentru armenii din întreaga lume. În acest an aniversăm 500 de ani de la târnosirea bisericii Sfânta Maria a mănăstirii Hagigadar din Suceava și 500 de ani de la tipărirea primei cărți în limba armeană, UNESCO proclamând, cu ocazia ultimului eveniment, anul 2012 ca an al tiparului armean. Iată motive pentru a reînnoi jurământul nostru milenar pe care l-am făcut cu Preaînaltul Dumnezeu.

Iubiți fii, să dăm Slavă Celui de Sus că poporul nostru a crezut în puterea Învierii lui Hristos, căci poporul nostru nu vede mormântul gol al lui Hristos, ci împreună și pentru Hristos s-a înmormântat și a înviat de sute de ori și împreună cu El a împletit cununa slăvită a înfrângerii morții. Armeanul nu poate să nu creadă în Învierea lui Hristos căci toată istoria sa și prezentul său îi vorbesc despre acest lucru. Înviat este Hristos și înviat este neamul armenesc! Este Paște astăzi iar îndemnul pascal este Credința. Prin credință începe învierea vieții noastre, prin credință devine mai puternică și prin credință se împlinește.

Vă salutăm prin bunavestire a Învierii, iubiți credincioși, vă binecuvântăm viața și faptele bune. Să se încălzească sufletele noastre cu lumina Învierii Mântuitorului. Să se lumineze sufletele noastre și să se întărească. Să coboare peste voi îmbelșugat harurile Învierii dăruindu-vă înțelepciune și braț puternic, să vă dăruiască toată iubirea în inimi. Înălțăm rugăciunile noastre la Domnul pentru a ne ajuta pe noi toți întru a putea veni împreună în unitate nezdruncinată a comunității noastre din România, plini de credință, cu valorile și moștenirea noastră și cu îndreptățitele noastre dorințe. Amin!

Hristos a Înviat din morți!

Adevărat a înviat!

Cu dragoste și binecuvântare părintească,

 

PS Episcop Datev Hagopian

Arhiepiscopul Bisericii Armene din România