Mihai Stepan Cazazian

103 ANI DE LA GENOCIDUL ARMEAN – 24  aprilie 2018

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

                                                

                                                                                   

,,Prin Tine vom birui vrăjmaşii, În numele Tău îi vom dispreţui 

pe cei ce se ridică împotriva noastră’’(Psalm 43.6)

 

            Iubiţi credincioşi,

            Iată  astăzi, la 103 ani de la Genocidul armean, întreg poporul armean din ţară şi  din diasporă îi comemorează pe SFINŢII MARTIRI. Comemorare care în veci este  întipărită în inima fiecărui armean ca o pecetă de doliu şi lacrimi, ca o dovadă a credinţei puternice, fiind un far aprins al identităţii naţionale către întreaga omenire.

            Iubiţi  enoriaşi,

            Astăzi, când întreaga omrnire, aflată în procesul nou de globalizare, caută să  pună oprelişti în faţa tuturor atrocitaţilor şi actelor de terorism, încercând să configureze  norme de conduită corecte, drepte, plăcute Lui Dumnezeu, încă anumite cercuri retrograde şi bolnave din Turcia, urmând ideiile sângerose ale Imperiului Otoman, încearacă să nege prin fel de fel  de jocuri şi provocări murdare,  acele crime abominabile ale Genocidului armean care au fost săvârşite  începând din  anul 1915.

            Mai bine de 2 milioane de armeni şi-au vârsat sângele pentru Hristos, pentru patrie, pentru nemurirea geniului armean. Fără îndoială, nici un armean şi nici un om cinstit şi drept pe lume nu poate să fie indiferent sau să dea uitării această  crimă comisă  asupra armenilor. In aceste clipe când poporul nostru îşi ridică privirea către Cel de Sus şi  spune: ,,Prin Tine vom birui vrăjmaşii, În numele Tău îi vom dispreţui pe cei ce se ridică  împotriva noastră’’ (Psalm 43.6).

            Întradevăr, Domnul este Cel ce i-a  păzit şi ocrotit pe fiii Săi credincioşi, nu-i-a lăsat ca inamicul crud şi meschin să-şi îndeplinească  programul perfid, deoarece poporul armean a renăscut, a cunstruiut, a biruit multe obstacole şi a avut victorii nenumărate,   având în suflet pilda Mântuitorului şi credinţa  puternică.

           Omenirea astăzi condamnă crima abominabilă săvâtrşită de turci: genocidul contra armenilor. Astăzi omenirea a înţeles că  jocurile politice murdare ale turcilor nu pot ţine pasul cu noile cerinţe ale politicii. Realitatea Genocidului este condamnată de întraga omenire, o circumstanţă vădită despre un viitor luminos în istoria nouă a  armenilor.

             Iubiţi credincioşi,

            Poporul nostru străbătând calea Golgotei, o cale biruitoare, o cale a învierii, a răsărit precum razele soarelui, demonstrâmd că acel popor care în suflet păstrează crdeninţa în Domnul, că acel popor care în istoria sa are mândria de a fî  primul stat creştin, nu poate fi învins şi nu există nici o putere care să stea în calea noastră dreaptă. Curând, foarte curând, fiţi convinşi, noi  vom câştiga dreptul nostru, deoarece: ,,Victoria se cucereşte nu prin oaste mare ci  cu acea credinţă care vine din Ceruri’’ (Mac. 3, 19).

            Dragi enoriaşi,

            La 103 ani de la genocidul armean noi ne ridicăm glasul către atot puternicul Mântuitor spunând: ,,Am sperat în Tine Doamne şi nu-mi este ruşine. Întradevăr, speranţa şi sprijinul nostru este Domnul….Veniţi, deci, nunumai să deschidem inima şi sufletul în faţa Domnului ci şi  prin ruga noastră cinstită Domnul să binecuvânteze  hotarele patriei, iubirea, puterea, pacea divină să umple sufletul fiilor noştri.

             Să ne ajute Domnul ca să devenim capabili în viitorul apropiat  să transformăm în realitate dreptul şi năzuinţele a 2 milioane de SFINŢI întru slava poporului, pentru biruinţa patriei noastre, spre consolarea a şi odihna a sfinţilor martiri: ,,Iisuse, prin pacea Ta, care este  mai presus de toate, întăreşte-ne pe noi şi păzeşte –ne de cele rele’’. Amin.

Harul divin, iubirea şi pacea lui Iisus să pogoare asupra voastră!

         

DATEV HAGOPIAN

ÎNTÂISTĂTĂTORUL EPARHIEI ARMENE DIN ROMÂNIA