Mihai Stepan Cazazian

BUCUREȘTI / Hrisov de apreciere și binecuvântare Arhierească Domnului Jirayr Paronian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Din Sfânta noastră Catedrală Arhiepiscopală  dăm expresie gândurilor Noastre și vă trimitem  aceste rânduri, Hrisov de  apreciere și binecuvântare Arhierească, semn al dragostei  către D-voastră, prea iubit fiu al Bisericii Apostolice Armene, dar și al recunoștinței pentru întreaga osteneală pe care ați arătat-o în folosul slujirii comunității credincioșilor armeni din București.

De-a lungul a mulți ani am avut bucuria de a simți rodul strădaniei neobosite pe care a-ți dovedit-o  implicându-vă cu neprecupețită dăruire și dezinteres  în lucrarea ce suntem datori a o îndeplini spre păstrarea Sfintei noastre Biserici, dar și în scopul  făptuirii celor de cuvință pentru a ne arăta recunoștința față de strămoșii noștri care ne-au transmis această moștenire.Grija pe care o arătați de ani buni  orânduirii lucrărilor de întreținere a Cimitirului Armenesc din București este exemplară, plină de roade și vrednică de laudă.

Ați împlinit de curând 95 de ani, dar nici povara anilor, nici piedicile întâmpinate nu pot să vă fie piedică în calea îndeplinirii  datoriei pe care v-ați asumat-o cu demnitate și mare simț de răspundere, spre folosul comunității noastre, rămânând același  om deosebit, cu o atitudine pilduitoare pentru generațiile mai tinere ale fiiilor Bisericii noastre.

Pentru toate aceste considerente Noi, ca slujitor al lui Hristos  ales în vrednicia de Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, am hotărât cu părintească bucurie și aleasă mulțumire să  dăm glas sentimentelor noastre oferindu-vă acest

HRISOV DE APRECIERE ȘI BINECUVÂNTARE ARHIEREASCĂ.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă țină mai departe  sănătos și stăruitor pe calea făptuirii celor bineplăcute Domnului.

Har vouă și pace de la Dumnezeu, dragoste în Iisus, iar de la Noi Arhierească binecuvântare!

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Eparhiei Armene din România

Scris la Reședința Arhiepiscopală din București

La 8 februarie 2019

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România