Arhiepiscopia Armeana

Mesajul SS Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, cu prilejul Anului Nou și a Praznicului Nașterii și Botezului Domnului

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Prea Sfințitului Episcop Datev Hagopian                                                                                               Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România

Prea Sfințite Părinte Episcop,

În ceasul trecerii pragului spre anul nou 2020 și cu prilejul Praznicului Nașterii și Botezului Domnului  avem marea bucurie de a vă trimite prin aceste rânduri cele mai călduroase urări de bine, gânduri de aleasă și fericită prăznuire, cu dragoste părintească și binecuvântare patriarhală, dorință de bine pentru întreaga comunitate a credincioșilor armeni din România, slujitorilor bisericii, cinului preoțesc și colaboratorilor eparhiali și parohiali.

Taina Nașterii Mântuitorului aduce lumină inimilor noastre dar și îndemn spre rugăciune de mulțumire către Tatăl nostru cel din ceruri, Care din multa Sa iubire pentru noi  ni L-a trimis pe Fiul Său prin naștere din Sfânta Fecioară, mare bucurie binevestind nouă prin glasul cetelor cerești. S-a născut Iisus, Mesia! ,,Lumea toată s-a bucurat la Nașterea Ta, Hristoase, și prin arătarea Ta vechiul Adam a fost izbăvit de păcatul cel de-nceput,,(Imnul Epifaniei)

Domnul și Mântuitorul nostru s-a născut cu trup pentru a izbăvi omenirea, pentru a fărâma legătura păcatelor și a ne conduce spre lumina mântuirii. Ne-a fost deschisă calea credinței în Hristos, în Fiul Cel iubit trimis în lume de Tatăl, din multa Sa iubire pentru noi,  calea reînnoirii sufletelor noastre, dar și a călăuzirii noastre spre lumina veșniciei, spre Domnul în fața Căruia ne închinăm cu smerenie și mulțumire pentru prea multă bunătatea Sa, căci din multa Sa bunătate a dorit ca sufletele noastre să devină ieslea tainică și primitoare unde să-și afle locul Hristos, locul în care să strălucească lumina Marelui Praznic de astăzi.

Nașterea Domnului ne aduce nu doar mare bucurie, dar și belșug de har, har dătător de viață, putere și tărie în credință laolaltă cu chemarea de a sârgui pentru  slujirea Domnului și a semenilor, cu dragoste și dăruire, căci datoria fiecăruia dintre noi este aceea de a fi bun, purtător de grijă și iubire pentru semenii săi.Cu atât mai mult au această datorie slujitorii sfintelor altare,  păstorii ce trebuie să-și arate vrednicia prin vorbe și fapte, călăuzitori și răspunzători pentru  cei care le-au fost încredințați  în grijă. Rodul strădaniei acestor păstori  este chiar bucuria și împlinirea duhovnicească a celor păstoriți.

Ne rugăm astăzi, în zi de mare praznic pentru toți, pentru turmă și pentru păstori! Ne rugăm cu vorbele Sf. Nerses Șnorhali: ,,Doamne, Tu Înnoitor al celor vechi, înnoiește-mă și pe mine și cu lumina noului mă împodobește spre împlinirea voiei Tale!” Ne rugăm într-un glas  Pruncului Prealuminat pentru binele acestei lumi, pentru pacea la toată lumea, pentru bună starea sfintelor biserici, pentru unirea tuturor în lumina iubirii lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru fiii Noștri duhovnicești, credincioși ai sfintei noastre biserici din patrie, din diaspora, din toate colțurile lumii, pentru ca Domnul să-i țină statornici în credință și ostenitori spre cele folositoare lui Dumnezeu și dăinuirii poporului armean.

Prea Sfințite părinte Datev, urarea  Noastră pentru voi toți, credincioși și păstori, slujitori ai altarelor și membrii ai consiliilor parohiale și eparhiale, este izvorâtă din părinteasca Noastră dragoste, de grijă purtătoare pentru voi, cu dorința de a vă afla mereu tari în credință și uniți în toate cele ce le faceți pentru grijirea duhovnicească și chivernisirea bisericii noastre. Toate cel sădite de voi pe ogorul purtării de grijă pentru  biserica noastră  slujitoare și pururi vie, prin și pentru credincioșii ei, să fie cu folos, să aibă rod bogat și vrednic de binecuvântare.!Toate să arate vrednice de cele moștenite de la strămoși dar și spre slava Domnului și mândria semenilor fraților noștri din patria Armenia, din Arțakh și din toate colțurile lumii.

De aici, din locul cel binecuvântat prin Pogorârea  Unului Născut, din acest Betleehem al poporului armean, trimitem către voi Binecuvântarea Pruncului Iisus și dragostea Noastră! Harul Domnului să fie cu voi și cu întreg poporul armean acum și pururea.

Mare este bucuria care ni s-a binevestit astăzi!

Hristos s-a născut și ni s-a arătat!

Cu dragoste și binecuvântări, Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor