Category archives for: News

Every “–ism” may be risky

    The European Commission covers almost similar results on every March 8 in which is mentioned that a lot of changes has been done in the matter of the equality of rights between men and women. However, more effort is still required in the gender-related issue.   Discussion with Armenian journalist, television and radio […]

He did what “healthy” people don’t do Talented painter Vrej Kirakosian’s amazing story by Elena Chobanian

  Some take others’ lives away, some spread light to them. А young person with physical disability found his happiness. He found his love – wife, and now they raise their beautiful little daughter, Masha. He supports his family with the help of his talent – painting. Vrej’s story is like a miracle, which can […]

Legislative Institutions become dependent upon the Executive Branch? By Elena Chobanian

    In order to understand what are the legislative institutions’ functions, we firstly have to understand its structure and role in the political reality. Introduction Legislature is the law-making body of a political unit, a national government which has the power to repeal public policy. It is one of the three main branches of a Government – executive, judicial […]

“Political Rivals” – Elena Chobanian / Special guest Beata Pajak-Patkovska

   

Happiness of every new year depends on us

The end of 2015 is very close. Let others say what kind of year was the 2015, since some lost dear people, others won or have carried out their projects. What the upcoming year will bring, life will show. However, there is much hope that it will be positive one. The New Year wishes from […]

Made up Rivals in Our Lives

    “If an enemy does not exist, it is necessary to invent one” – and it was invented, for instance, in the totalitarian model by A. Hitler, in Russian communism by Lenin, Stalin, and so on. An imaginary rival usually can be an individual or a group that was already hated, feared or.. envied. […]

THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND POLITICIANS Essay – by Elena Chobanian

The media have been the predominant source of political information for citizens in a democratic society. Mass media has a colossal influence both on people and politics, since it shapes public opinion, and its role becomes more powerful especially during elections when political parties are sensitive in terms of how the media shows their public […]

Պետք է սովորեցնել և բարձրանալ առանց ինքնահաստատվելու այլոց հաշվին

    «Ի՞նչ դժվար բան է լրագող լինելը: Վերցնում ես գրիչն ու թուղթը և սկսում ես գրել..: Բոլորն էլ կարող են լրագրությամբ զբաղվել», – շատերն այսպես են կարծում լրագրության մասին, սակայն իրականում պատկերը բոլորովին այլ է: Ներկայացնում ենք լրագրող, հաղորդավար, «Youth for Youth» ռադիոյի գլխավոր խմբագիր Ելենա Չոբանյանի հետ հարցազրույցը, ում «Ararat» ամսագրի ընթերցողները ճանաչում […]

Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված լուսանկարն արված է նույն մեթոդով, որ մեթոդով ստեղծվել է Մոնա Լիզան

  «Լուսանկարչությունը նույն նկարչությունն է, ուղղակի` լույսով ու ստվերով: Իսկ գլուխգործոցներ հնարավոր է ստանալ արվեստի ցանկացած ճյուղի օգնությամբ, այդ թվում նաև լուսանկարչությամբ», – մեզ հետ զրույցում ասել է կինոօպերատոր Կարեն Չախալյանը, որի հետ էքսկլյուզիվ հարցազրույցը ներկայացնում ենք ստորև:   –                     Մասնագիտությամբ օպերատոր, բայց զբաղվում եք նաև լուսանկարչությամբ: Այն այդքան գրավիչ է՞: –                     Այո: Մասնագիտությամբ կինոօպերատոր […]

DOES A HIV VIRUS EXIST IN REALITY OR NOT? / By Elena Chobanyan

  According to some sources, the basic structure of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) has been investigated morphologically. But, after all, the HIV-1 core internal structure isn’t finally understood. Few investigations confirmed that a mature HIV-1 particle had two copies of RNA strands in a cone-shaped core. But mIsolated human immunodeficiency virus (HIV) and […]

Log in | Designed by Gabfire themes