Category archives for: News

«Փողը չպետք է որակ ապահովելու նախապայման լինի» – Հարցազրույց Աննա Տիգրանյանի հետ

  Բավական է ձեռք բերել շպարի անհրաժեշտ պարագաներ և, ահա, գլուխգործոցը պատրաստ է՝ անկախ տաղանդից կամ հմտություններից: Շատերը հենց այդպես էլ մտածում են, բայց իրական պատկերն այլ է: Շպարի և դեմքի գեղեցկության փոքրիկ գաղտնիքների մասին էլ զրուցեցինք վիզաժիստ Աննա Տիգրանյանի հետ: –  Ինչո՞ւ դիմահարդարում եւ ոչ թե այլ մասնագիտություն:   – Քանի որ.. դիմահարդարումը երկար և […]

FAKE ONLINE GIFTS CAN STEAL FROM YOUR ELECTRONIC POCKET

By Elena Chobanian Journalist, MA in International Relations   With the rise of computers and internet, we have been given the opportunity to organise our work faster and more sophisticated. However, there is also the downside of it. If we do not have skills and knowledge how to use and protect our personal information, we […]

We and Armenia…

    I have been growing up in the Armenian culture. All my childhood I have been listening the history of Armenia, I have been singing, dancing and praying the Armenian way and I never felt that connected with God then the time I sang the Badarak. However,  the idea of going in my origin […]

Պարը նվազեցնում է բարդույթները

Պարային թերապիայի առաջնային ձևերն ի հայտ են եկել դեռևս 1950 թվականից, իսկ պարի բուժիչ հատկությունները հայտնի էին նախնադարից: XX-րդ դարում, օրինակ՝ պարային-շարժողական թերապիան սկսեց ձևավորվել ու զարգանալ որպես հոգեթերապիայի  տեսակ: Այն օգտագործում են որպես գործընթաց՝ նպաստելով անհատի ֆիզիկական-հուզական ներգրավվմանը: Ավելի ուշ, պարի գաղափարները շարունակեցին հայտնի դեմքեր, ինչպիսիք են Բլանշ Էվանը, Մերի Ուայթհաուսը՝ այն օգտագործելով իբրև հետթրավմատիկ […]

WHY TO BUILD A COHERENT CYBERSECURITY STRATEGY ?

By Television Host, Journalist Elena Chobanian INTRODUCTION Information exists since the word’s birth. It has been and it is still one of the most important matters of our society. It means that the information can be used such positively, as negatively based on interests. Hence, it must follow protection, otherwise the consequences have to be […]

DOES THE CANNABIS OIL HEAL CANCER?

It is well known that, among other diseases, cancer threaten many people’s lives no matter age, wealth or social status. Specialists believe that genes and genetic predisposition are key in this serious issue, others put the emphasis on other major factors such as climate, polluted air and water, life style, thoughts, etc.. What is certain though […]

“Money should not be a condition to achieve quality” – Interview with Anna Tigranyan

It is enough to take a brush, colors to get whatever we want regardless of age, talent or skills. But.. professionalism and art must interact with the taste, also with some tricks, says make-up artist Anna Tigranyan.   Why make-up and not other specialty? Since make-up as a profession has a long story. It is […]

The Armenian Government Lets Very Ill Citizens Die

  While the Armenian inner political atmosphere has suffered some changes in recent months due to the struggle of power, the Armenian health system still remains with its drawbacks and big questions in spite of doctors’ qualifications abroad that coming back to Armenia do not change a lot in terms of ill patient-doctor-payment relationship. This […]

PRESS RELEASE: Memory of Loss Against the Loss of Memory

Raphael Lemkin, the famous Polish-Jewish lawyer who dedicated his life to the study of large-scale violence against peoples and initiated the Genocide Convention, coined the term “Genocide” in connection to the Holocaust and extensively used it afterwards with regard to the great tragedy experienced by Armenians in the Ottoman Empire. Indeed, one hundred and three […]

Technology is changing, but the basics of photography remain the same. Karen Chakhalyan

  By Elena Chobanyan Armenian Journalist, TV Host     “Armenian photographers need many things to be happy. For instance, free time, social, favorable conditions and good devices. They do not have to be overloaded with everyday concerns or other issues in order to do a good job and create. Every psychological state can influence […]

Log in | Designed by Gabfire themes