Author Archive
Stories written by MStepan

“Only devotion makes a person happy” – Sargis Nadjaryan about the philosophy of life, and not only..

        The Armenian radio host/presenter, actor and translator, Sargis Nadjaryan,was born on 12 July, in 1950, Yerevan, Armenia. In 1967-1973 he studied at the Faculty of Philology, the Department of English, of the University after ˝ V. Brusov ˝ in Yerevan and acting school at the Faculty of the Theatre of the Art University […]

“The start is always hard, then you go easily”, says the Hollywood’s actor, Marco Khan.

Marco Khan (Marco Khanlian), an actor of Armenian origin, was born on March 27. Khan was born in Tehran, his father was an opera singer and sang in Persia. However, he had to leave the art of singing in order he could  take care of  his family. So, he began to make many things from the animal leather, and most of […]

Հայաստանի եւ Ռումինիայի հինգ քաղաքների եղբայրացման վերաբերյալ

http://www.youtube.com Անցնող շաբաթ Հայաստանի հինգ քաղաքներ միանգամից եղբայրացման համաձայնագրեր կնքեցին ռումինական քաղաքների հետ: Այդ նպատակով ս/թ հոկտեմբերի 24-30-ին Հայաստանի հինգ համայնքապետեր փոխադարձ այցով գտնվում էին Ռումինիայում: Ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2011թ. հոկտեմբերի 24-28-ին, կայացել էր ռումինական պատվիրակության այցը Հայաստան, երբ Պիտեշտի/Pitesti, Ֆոկշանի/Focsani, Ռոմանի/Roman, Գեռլայի/Gherla, Դումբրավենի/Dumbraveni եւ Ֆրումոսայի/Frumoasa քաղաքապետերը այցելեցին Գյումրի, Դիլիջան եւ Տավուշի մարզկենտրոն Իջեւան, […]

Armenians in Romania Celebrate a Milestone and Welcome His Holiness Karekin II

16 August 2012 His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, travelled to Romania on August 10-14, to preside over the celebration of the 500th anniversary of the Hagigadar Armenian Monastery, in Suceava.Archbishop Khajag Barsamian, Primate of the Eastern Diocese, Archbishop Norvan Zakarian of France, Bishop Yezras Nersissian of Russia, as […]

Armenian images and flavours for the delight of the people living in Cluj

Armenian images and flavours for the delight of the people living in Cluj

On January 31, 2012, the Armenian community in Cluj – a small community but more and more present in the multicultural life of the city – invited the public to an event filled with Armenian images and flavors. Mircea Tivadar, the president of theArmenianMuseum, had the idea to combine an Armenian motifs icons exhibition opening […]

Victor Pambuccian was elected member of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

Victor Pambuccian was elected member of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

On December 28, 2011 Prof. Dr. Victor Pambuccian from theArizonaStateUniversitywas elected member of the National Academy of Sciences of theRepublicofArmenia. In the same meeting, 21 other personalities from the Science field were chosen from the Diaspora to be part of the academic forum ofArmenia. Victor Pambuccian (born inRomania) is a Doctor in mathematics and currently […]

Visit at the French Embassy

Visit at the French Embassy

Tuesday, January 31 His Excellency Mr. Henri Paul, the Ambassador of France inRomaniareceived a delegation from the part of the Armenian community inRomania, formed of the president of the Union of Armenians of Romania, senator Varujan  Vosganian  and  the Right Reverend Bishop Datev Hagopian, the Primate of the Diocese of the Armenian Church inRomania. During […]

Thank You France!

Thank You France!

  Sunday January 29, 2012 the Armenian youth held a small thank-you event dedicated to France, after the French Senate adopted the bill criminalizing the denial of the Armenian Genocide, according to which whoever denies the Armenian Genocide in Francewill face 1 year in jail and a fine of 45000 euro. Coincidentally also on January […]

The Book of Whispers won the Romanian Academy Award for Literature

The Book of Whispers won the Romanian Academy Award for Literature

  Thursday, December 15 the Romanian Academy Awards for 2009 Ceremony took place in the Romanian Academy Aula. At the literature and philology category, the Ion Creanga Award went to Varujan Vosganian’s novel “The Book of Whispers” published by Polirom in 2009. The award was handed to the author by the Academician Eugen Simion, in […]

Armenian Christmas – January 6, 2012

Armenian Christmas – January 6, 2012

Friday, January6, alarge number of Christians attended the Christmas service at the Armenian Church in Bucharest. The service was officiated by His Grace Bishop Datev Hagopian together with Father Bogdan Ezras and Father Krikor Radu Holca. With this occasion the New Year and Christmas Message from His Holiness Karekin II and the Christmas message from […]

Log in | Designed by Gabfire themes