Eduard Antonian

DESPRE UNIUNEA ARMENILOR ÎN ARARATUL DE ODINIOARĂ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

IANUARIE  1940

Veneau vremuri crunte pentru armenii din România. Ţara se afla în război şi parcă nu era de ajuns, o iarna haină bântuia prin Europa. Vestea bună, cel puţin în aparenţă era că ordinea si calmul deocamdată erau păstrate. În aparenţă…Iată ce aflăm din revista noastră din Ianuarie 1940

“De la UAR – Pentru înzestrarea Armatei. România întregită în fruntariile ei fireşti n-are nici o revendicare.Dar dacă s-ar întâmpla ca ochi duşmani şi pizmaşi să se îndrepte spre ele, România va ştii să apere cu toată bravura acele fruntarii trasate pentru vecie cu jertfa de sânge a sute de mii de vajnici luptători. De aceia,Ţara e datoare să înzestreze Oastea cu armamentul necesar la înălţimea tehnicei militare moderne foarte costisitoare, dar de care atârnă izbânda. Şi Ţara e conştientă de această sfântă datorie. Toţi armenii cei legaţi de această ţară trebuie să subscrie la înprumutul de înzestrare al armatei. Subscriitorii nu numai că vor face un act de patriotism dar vor realiza în acelaşi timp, şi un sigur plasament al economiilor şi capitalurilor lor. Armenii din ţară, legaţi definitiv de România, devenită adevărata lor patrie, vor folosi acest prilej spre a-şi arăta cu fapta dragostea lor de ţară. Uniunea Armenilor din România a şi format în Capitală un Comitet sub preşedenţia Dlui. A.Kasargian pentru înboldirea subscrierilor.

În comitetele din provincii figurează de asemenea mulţi fruntaşi ai comunităţilor respective. Astfel au fost chemaţi să ia parte la lucrări, în Bucureşti Dl.A.Kasargian, la Galaţi Dnii.Hlepnikian, Topalian şi Seferian, la Bazargic Dl.Caprielian, la Cetatea Albă Dl.Asfadurov.

Înainte, deci, fără şovăire la biurourile de înscriere la acest împrumut patriotic pentru asigurarea intereselor celor mai vitale ale ţării şi gloria nepieritoare a României eterne !“ Pură propaganda dar care a avut efectele scontate.

Un an mai târziu, o altă problemă lovea în armenii din România…

“Demersuri – Dl.K.Zambaccian Preşedintele Uniunii Armenilor din România a fost primit în audienţă de Dl.General Petrovicescu, ministrul de interne căruia i-a prezentat un memoriu cu privire la doleanţele armenilor. Dl.Ministru a primit cu mare bunăvoinţă, a prelungit data prezentării actelor armenilor aflători în România şi a făgăduit uşurări în ce priveşte taxele fixe. Împreună cu Dl.avocat Ghemigian, Dl.Zambaccian au mai prezentat Dlui Ministru de Interne un alt memoriu în chestia celor 80 de refugiaţi armeni din Cadrilater şi care au primit ordin să se înapoieze în Bulgaria. S-au dat lămuriri asupra situaţiei critice a acestor refugiaţi armeni cari şi-u desfăcut gospodăriile spre a veni în România. Dl. Ministru a acordat o păsuire făgăduind a da chestiunei un aviz favorabil.“

Ca de obicei, Uniunea Armenilor din România rezolva atunci, ca şi acum, toate problemele posibile şi imposibile…

Eduard  ANTONIAN