Lanis Sahazizian

Despre Diaspora şi nu numai

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Noi armenii din Diaspora sîntem mai speciali căci pînă acum vreo 20 de ani nu aveam o ţară independentă pe care să o considerăm patrie şi pentru că majoritatea noastră ne-am născut în diferite alte ţări, departe de pămînturile strămoşesti.

Este adevărat că noi toţi avem o legătură specială cu Armenia şi cu neamul nostru dar, aşa cum este normal, avem şi o legătură cu pămînturile şi cu neamurile în mijlocul cărora ne-am născut.

Legătura noastră cu pămînturile strămoşeşti este şi ea preluată de la părinţi, bunici sau strămoşi care au părăsit aceste meleaguri pentru ca să-şi salveze vieţile sau pentru o viaţă mai bună.

În plus, legătura noastră cu Armenia şi poporul armean este condiţionată de cît ştim să scriem sau să vorbim limba noastra, de cît ştim despre istoria, arta şi cultura poporului nostru atît din Armenia cît şi cultura şi istoria armenilor din alte colţuri ale lumii.

Să nu uităm că în Armenia trăiesc astăzi circa 3.5 milioane de oameni şi că încă 7 milioane de armeni trăiesc în Diaspora.

Aici merită de menţional că, în prezent, Ministrul pentru Relaţiile Armeniei cu Diaspora, Dna. Hranus Hakopian şi guvernul Armeniei caută căile de a modifica legile Armeniei pentru a crea o a doua Cameră, un Senat care să-i reprezinte pe armenii din Diaspora şi pentru a întări relaţiile ţării cu comunităţile armene din toata lumea.

Desigur, cred eu, că este o idee bună şi, înţelept implementată, poate aduce avantaje atît Armeniei cît şi Diasporei.

Noi cei din Diaspora avem nevoie de tot sprijinul din partea tuturor organizaţilor din Armenia sau din afara ţării pentru a ne păstra identitatea naţională, limba, cultura, religia şi în felul acesta să supravieţuim încă multe decenii.

Este greu, dar fără mari eforturi, generaţiile ce ne urmează  în Diaspora ar putea să-şi uite identitatea naţională  şi, consider că şcolile armeneşti, cursurile de vară, conferinţele  ce tratează cultura, obiceiurile sau istoria armeană sînt extrem de importante.

Sînt optimist şi sper că  noi armenii din Diaspora vom rămîne armeni încă multe decenii de acum înainte.

Lanis

Toronto

  •  
  •  

5 Responses to Despre Diaspora şi nu numai