Mihai Stepan Cazazian

Comunicat din partea Comunităţii Armene din România în legătură cu recentele declaraţii făcute la Baku de preşedintele României, domnul Traian Băsescu

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Comunitatea armeană din România îşi exprimă nedumerirea şi neliniştea în legatură cu recentele declaraţii ale preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, făcute cu ocazia vizitei efectuate în Baku, potrivit cărora soluţionarea conflictului din Karabaghul de Munte se poate face numai prin reîntoarcerea acestei regiuni sub suveranitatea şi în cadrul teritoriului Azerbaidjanului.

 

România, ca stat membru al OSCE, a susţinut permanent soluţionarea paşnică a conflictului din Karabagh. Declaraţiile comune ale co-preşedinţilor Grupului de la Minsk, mandatat de OSCE cu găsirea unei soluţii negociate, preşedinţii Statelor Unite ale Americii, ai Federaţiei Ruse şi ai Franţei, agreate de preşedinţii Armeniei şi Azerbaidjanului, menţionează, ca fundament al unei soluţii paşnice stabile, principiile dreptului internaţional, dintre care evidenţiază principiul integrităţii teritoriale, principiul neutilizării forţei precum şi pe cel al dreptului autodeterminării popoarelor. Orice atitudine părtinitoare, orice soluţie unilaterală ce vizează doar interesele uneia dintre părţi, contravine deciziilor forurilor europene şi compromite procesul de pace.

 

Comunitatea armeană din România consideră că, în virtutea tradiţiilor multiseculare de prietenie dintre poporul român şi poporul armean, în baza bunelor relaţii statornicite între România şi statele Caucazului de sud, precum şi conform angajamentelor internaţionale, statul român trebuie să adopte o atitudine echilibrată, neutră, care să nu legitimeze nedreptăţile diktatelor staliniste şi  să fie consecventă cu poziţiile sale şi calitatea sa de membru al OSCE.

I.P.S. Arhim. Datev Hagopian

Întîistătătorul Bisericii Armene din România

Senator Varujan Vosganian

Preşedinte al Uniunii Armenilor din România

deputat Varujan Pambuccian

reprezentant al minorităţii armene în Parlamentul României

  •  
  •  

6 Responses to Comunicat din partea Comunităţii Armene din România în legătură cu recentele declaraţii făcute la Baku de preşedintele României, domnul Traian Băsescu