Cristina Manuc

Armenii ortodocşi din Bucovina: o restituire documentară

Armenii ortodocşi din Bucovina: o restituire documentară

Editura Zamca din Bucureşti ne oferă, prin intermediul „Arhivei Siruni” aflată la Arhivele Statului, o lucrare-surpriză, cu valoare istorico-documentară, despre armenii ortodocşi din Bucovina. Prima ediţie a acestei cărţi datează din 1890 şi a apărut la Cernăuţi în limba germană sub titlul Die Orientalisches Armenien der Bukovina, fiind ulterior tradusă şi în româneşte (Armenii orientali […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Un periplu cultural prin diaspora armeană

Un periplu cultural prin diaspora armeană

Anul acesta a apărut la cunoscuta editură L‘Hartmann din Paris un elegant volum al scriitoarei franceze de origine armeană Marie Antoinette Varténie Bedanian, Le Chant des Rencontres. Diasporama (cartea reproduce şi poeme ale lui Charles Aznavour şi Gourguen Mahri). Nota Bene, colecţia „Graveurs de memoire” a editurii a fost creată în mod special pentru un […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Noi Absenţe de Ara Alexandru Şişmanian

Noi Absenţe de Ara Alexandru Şişmanian

Ara Alexandru Şişmanian îşi continuă, tenace, seria Absenţelor, ajunse la volumul al doilea. Nu ştim dacă ele vor ajunge să concureze cu seria Migrenelor, recenzată şi în această pagină. Deocamdată, consemnăm cu acelaşi interes o nouă apariţie dintr-un proiect amplu ce integrează, de fapt, ambele serii, în aceeaşi viziune „neagră” a „neantului” existenţial, a negativităţii […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Un nou episod dintr-o saga armeană

Un nou episod dintr-o saga armeană

După doi ani de la traducerea românească a romanului O vară fără zori de Agop J. Hacikian (un best-seller internaţional scris împreună cu Jean-Yves Soucy şi pe care l-am comentat în paginile acestei reviste), editura Ararat publică al doilea volum din saga autorului armeano-canadian, în traducerea aceleiaşi neobosite Madeleine Karacaşian. Mai puţin masiv decît precedentul […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Un volum românesc despre Genocidul armenilor

Un volum românesc despre Genocidul armenilor

Genocidul armenilor devine, încet-încet, o temă de studiu (şi de interes) inclusiv pentru tinerii români de origine etnică nearmeană. Anul acesta, la Editura Lumen din Iaşi, a apărut un volumaş – la origine, se pare, o teză de licenţă – scris de o tînără absolventă de istorie din Iaşi, Alexandra Coţofană, despre această tragedie a […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Istoria unui Genocid de neignorat

Istoria unui Genocid de neignorat

La exact 95 de ani de la Genocidul împotriva armenilor din 1915, Editura Ararat publică o a treie ediţie – revăzută şi, din nou, adăugită – a volumului  Istoria unui genocid îndelung ignorat de Sergiu Selian. Am avut deja ocazia să comentez precedenta ediţie, iar completările din prezenta (constînd în aducerea la zi a surselor bibliografice şi […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Un jurnal ca o rugăciune

Un jurnal ca o rugăciune

Editura Nemira a publicat de curînd, în condiţii grafice excelente, un volum masiv din jurnalul regretatului regizor ro­mân de origine armeană Alexandru Tatos (1937-1990). De ce Pagini de jurnal şi nu Jurnal pur şi simplu, ne putem întreba. Să fie oare cele peste 650 de pagini doar o parte a întregului? „Ediţia” a fost alcă­tuită […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Memoriile lui Adrian Marino. Rădăcini armene

Memoriile lui Adrian Marino. Rădăcini armene

Apariţia volumului memorialistic Viaţa unui om singur de Adrian Marino, la cinci ani de la moartea reputatului şi eruditului ideocritic, teoretician literar şi comparatist, a inflamat lumea literară şi paraliterară. Presa cotidiană şi blogurile au explodat, pur şi simplu, avide să afle pe cine „altoieşte”, postum, incomodul autor. Un autor care – în treacăt fie […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Despre un neverosimil „foc viu“

În numărul 4/2010 al revistei cultu­rale bucureştene Luceafărul de diminea­ţă, Horia Gârbea, membru marcant al Uniunii Scriitorilor din România, relatea­ză pe un ton entuziast despre o recentă vizită întreprinsă în Azerbaidjan (ianuarie 2010). Aflăm, între altele, că scriitorul nostru s-a întors de la Baku şi de pe ţăr­murile Mării Caspice „cu mai puţine pre­judecăţi despre […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Arome din Medgidia de altadata

Arome din Medgidia de altadata

În Medgidia, oraşul de apoi, cea mai recentă apariţíe editorială a prozatorului Cristian Teodorescu, lumea din mica urbe dobrogeană e reconstituită „monografic“ şi surprinsă în plin „delir“ al istoriei. Mai exact: între dictatura legionară din 1940 şi instaurarea deplină a comunismului. Cartea se alcătuieşte modular din capitole de câte două-trei pagini. Dar, aşa cum din […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Despre dragoste în vremea holerei

Despre dragoste în vremea holerei

În noua şi foarte frumoasa colecţie „Biblioteca Ideală“ a editurii Art (una dintre inovaţiile editoriale de efect din anul 2009) a apărut de curînd, în exce­lente condiţii grafice, un volum care nu a trecut neobservat: From Russia with Love, antologie de proză scurtă realizată de agentul literar – sau… agenta literară? – Galina Durssthoff. Traducerea […]

 • 1.6K
 •  
 Cristina Manuc

Un nou roman de Constantin Eretescu

Un nou roman de Constantin Eretescu

Constantin Eretescu nu mai are, de­sigur, nevoie de nicio prezentare. Am avut de altfel ocazia şi plăcerea de a scrie, în paginile Araratului, despre cîteva volume recente – memorialistice sau folcloristice – ale acestui cunoscut şi apreciat univer­sitar româno-american de origine armea­nă (s-a născut dincolo de Prut şi se nu­mea, la naştere, Eretpohian). Eretescu este […]

 • 1.6K
 •