Mihai Stepan Cazazian

ARŢAKH un ţinut care există (Editura Ararat 2013)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

coperta karabagh
Ediţie alcătuită de Sergiu Selian

Textul acestei cărţi sintetizează selectiv, în traducere, informaţii şi date oferite de materialele menţionate în bibliografie. Osatura centrală o constituie Istoria Arţakhului de la începuturi până în zilele noastre de Bagrat Ulubabian, o monografie care furnizează elementele solicitate de o prezentare a evoluţiei în timp a ţinutului şi a problematicii sale. Celelalte lucrări adaugă detalii şi aspecte suplimentare, îndeosebi privind perioada contemporană, care a înregistrat ascuţirea treptată a conflictului dintre localnici şi ocupanţi şi criza finală, încheiată(?) cu reclamarea şi proclamarea independenţei.

Structurarea textului urmează criteriul cronologic, necesar perceperii fenomenului din acea zonă a lumii, soldat cu teritorii trecute de la un stat la altul, într-un conglomerat etnic şi religios fatalmente sortit divergenţelor şi disputelor violente şi în cele din urmă destrămării. Ca atare, n-am găsit de cuviinţă alcătuirea unui tabel cronologic anexat lucrării al cărei conţinut oricum prezintă o derulare în timp a evenimentelor. Expunerea sistematică a faptelor istorice petrecute în varii condiţii politice în Armenia este menită să explice cum s-a parvenit la situaţia prezentă, de înstrăinare şi apoi de revendicare a unui ţinut de origine armeană, făcând astfel convingătoare apartenenţa Arţakhului la naţiunea armeană.

Mai imperioasă mi se pare, însă, receptarea factorilor care au declanşat Problema Karabaghului, cum a fost ea numită din momentul izbucnirii conflagraţiei, în 1988, în urma desprinderii administrative de Azerbaidjan a regiunii. Aceşti factori constituie moştenirea şi consecinţa politicii abuzive din era sovietică, specifice unui stat dictatorial plurietnic. Ei au agravat relaţiile dintre două naţiuni oricum antinomice, între cei puşi să stăpânească şi cei forţaţi la supunere. Destinul istoric al armenilor, naţiune sortită să vieţuiască într-o oază de creştinism, înconjurată de credinţe potrivnice, a determinat încă o dată mobilizarea decisivă a resurselor fizice şi morale, pentru ca aceia care au dreptul să trăiască pe pământul străbunilor lor să-şi facă singuri justiţie în ciuda tuturor opreliştilor.

 

Sergiu Selian

  • 4
  •  

9 Responses to ARŢAKH un ţinut care există (Editura Ararat 2013)